Neurálna terapia - NTje injekčná technika známa účinkom zmenšenia bolesti, zníženia zápalu, zlepšením hybnosti,    návratom normálnych funkcii regulačných nervových systémov na rôznych fyziologických úrovniach ktoré nie je možné zvládnuť inými metódami. Je indikovaná hlavne pri bolestivých funkčných poruchách chrbtice a končatín.

Homeosiniatria - HS je spojenie filozofie liečby homeopatiou a akupunkútury.

 

Trigger point procedúra – TPP je diagnostická a liečebná injekčná procedúra ktorú používame na liečbu bolestivých svalových arei  v ktorých sú prítomné trigger pointy, alebo patologicko bolestivé uzly v svalstve  ktoré sa formujú keď sa svaly nerelaxujú. Trigger pointy môžu iritovať nervy okolo nich a spôsobiť referred pain- vyžarujúcu bolesť alebo  bolesť v inej časti tela. Tieto patologické body je nutné presne lokalizovať.

 

Algická stimulačná reflexná procedúra – ASRP je aplikácia intrakutanných vpichov ktoré svojim algickým podnetom rušia patologický reflexný proces na základe Melzachovej a Walovej teórie bolesti.

 

Proliferačná terapia – PT je injekčná liečebná metóda, ktorá irituje a stimuluje lokálne telo k tvorme pevnejšieho podporného väzivového  tkaniva.

 

Neuro – viskosuplementácia – NVS je liečebná procedúra ovplyvňujúca klzanie a regeneráciu klbu v kombinácii s neurofyziologickým pôsobením.

 

Chiropraxia – CHI je diagnostika a terapia funkčných porúch americkou chiropraktickou školou. Odstránením funkčnej poruchy dochádza k návratu normalnej funkcie pohybového aparátu.

 

Osteopathia – OSPH je diagnostika a terapia poruch muskuloskeletarneho systemu školou ktorá má základy v starovekom Egypte, Číne a Indii, zdokonalená v Amerike. Využíva telesný a duševný potenciál samotného jedinca. Procedúrou sa stimulujú vlastné regeneračné schopnosti jedinca.

 

Etiopatogenetická funkčná terapeutická procedúra - EPFTP je komplexná diagnostika a liečba s pôsobením na aktuálnu patogenetickú noxu v procese terapeutického plánu. Ideou tejto filozofie je efektne zbavenie bolesti a prinavrátenie funkcie bez alebo s minimálnym použitím liekov.

 

Profesorská konzultácia - PF závažného zdravotného stavu na žiadosť pacienta v určený      termín: analýza etiopatogenézy, klinického obrazu,  diagnózy a diferenciálnej diagnózy, konzervatívnej a operačnej liečby, prevencia, posudková činnosť, expertízna činnosť. Je možné využitie audiovizuálnej techniky.

 

Intervenčná ultrasonografická artrocentéza - IUSA s navigáciou ultrasonografie presné zavádzanie ihly do klbu .

Intervenčná ultrasonografická intralezionálna procedúra - IUSLP s navigáciou ultrasonografie presné zavádzanie ihly do miesta lézie .

Intervenčná ultrasonografická tenotomia a needling - špeciálna ihlová technika liečby ochorení šliach a svalových úponov.

Intervenčná ultrasonografická biopsia - USG navigovaný odber z patologického ložiska na cytologické , histologické a mikrobiologické vyšetrenie.

3D ultrasonografická anlalýza  - priestorová rekonštrukcia ultrasonografického obrazu.

Ultrasonografický monitoring liečby - ultrasonografické sledovanie dynamiky ochorenia a priebehu liečby.

 

 

ŠPECIALIZOVANÁ ORTOPEDICKÁ AMBULANCIA

Vajnorská 40, 83104 Bratislava

(poliklinika Vajnorská)

+421 2 44451102, +421 905658112

vojtassakj@gmail.com

qr ort1