850ca

Hitachi Aloka Arietta 850 umožňuje okrem posudzovania morfologických zmien aj funkčné zmeny statickým a dynamickým vyšetrením. Následne pod kontrolou sonografu, formou intervencie, odoberáme presne z miesta ložiska vzorku na vyšetrenie eventuálne zavádzame do ložiska farmakum.

Takýto kvalitný prístroj a skúsený lekár môže v prvej fáze vyšetrenia nahradiť CT a MR vyšetrenie. Informácie získané sonografickým vyšetrením a prípadne  paralelne s vyšetrením CT a MR umožňuje podstatne lepšiu prípravu a vykonanie konzervatívnej alebo operačnej liečby. Následne po úspešnej operácii alebo konzervatívnej liečbe vykonávame ultrasonografický monitoring liečby ktorý podľa nálezov umožňuje skrátiť rehabilitáciu a návrat pacienta do bežného života.

Najväčšia prednosť je vysoká rozlišovacia schopnosť prístroja až 0,1mm.

Doppler umožňuje farebné znázorňovanie na troch úrovniach- color doppler , power doppler, E- flow   a tiež objektivizáciu prietokov s grafickým a akustickým výstupom.

Hitachi Aloka Arietta 850 je vybavená najcitlivejším doplérom – E- flow  ktoré súčasné prístroje ponúkajú. Umožňuje topografické znázornenie krvného toku aj cievneho systému s  pomalými rýchlosťami.

 

Broadband Harmonics™  delivering  - širokopásmová harmonická technológia zvyšuje senzitivitu a umožňuje signfikantne väčšiu penetráciu  počas harmonického zobrazovania.

 

Extended Field of View - možnosť vytvorenia panoramatického obrazu.

 

Weit Field of View - možné vytvoriť rozšírený obraz pohľadu.

 

Adaptiv image processsing, AIP - funkcia  zvýrazní echogenné rozhranie. Spracovanie obrazu je prevzatého z magnetickej rezonancie.

 

Spatial Compound, SCI - funkcia zlepšuje rozlišovaciu schopnosť prístroja.

 

Steering-Based Imaging - umožňuje riadené smerovanie lúčov pre detailné vyšetrovanie podľa roviny vyšetrovania vzhľadom na anizotropiu tkaniva.

 

Meranie veľkosti normálnych anatomických a patologických pomerov, meranie veľkosti uhlov, plochy a objemu.

 

Paralelne vyšetrovanie anatomických štruktúr 2- 4 obrazov.

 

Zoom technika umožňuje detailné znázorňovanie patologických pomerov.


Vyšetrovanie za pomoci kontrastného média.

 

Archivácia a ďalšie počítačové spracovanie výsledkov.

3D ultrasonografia:  vaskularna, volumetrická, plošná, multiplanárna, niche mode, VOCAL - Virtual Organ Computer- aided Analysis.

 

ŠPECIALIZOVANÁ ORTOPEDICKÁ AMBULANCIA

Vajnorská 40, 83104 Bratislava

(poliklinika Vajnorská)

+421 2 44451102, +421 905658112

vojtassakj@gmail.com

qr ort1