PRP (Platelet-rich plasma) plazma obohatená o trombocyty

ACP Autologous Conditioned Plasma - autologná kondicionovaná plazma

PRP (plazma, ACP Autologous Conditioned Plasma - autologná kondicionovaná plazma) je efektívna biologická metóda využitia koncentrovaných rastových faktorov získaných úpravou krvi pacienta pre terapeutické využitie ortopedických ochorení končatín a chrbtice. Využíva regeneračný a liečivý potenciál látok z vlastného tela - z upravenej a obohatenej krvnej plazmy, ktoré aktivujú regeneračné a reparačné procesy v poškodených tkanivách.

Indikácie

Artróza (osteoartróza). Liečba je vhodná pre artrózu stupňa 1 a 2. Pri vyššom stupni je táto liečba obmedzená vzhľadom na charakter ochorenia. Sú výsledky s pozitívnym efektom liečby aj pri vyššom stupni artrózy v zmysle zmiernenia bolestí a zlepšenia funkčného stavu kĺbov. Pri kontraindikácií operačného zákroku (napr. umelý kĺb) je táto liečba taktiež metódou voľby.

Defekty a poškodenej chrupavky: chondromalácia, osteochondrosis dissecans

Akútne a subakútne poškodenie štruktúr kĺbov: napr. menisky, väzy kolena a členka, manžeta ramena

Stavy po operáciach: podpora a urýchlenie hojenia štruktúr: chrupavky, väzy, svaly, šľachy, kostí

Akútne alebo chronické ochorenia úponov svalov a šliach (tendinózy, ligamentózy, entezopatie): ostroha pätovej kosti, plantárna fascitída, tenisový lakeť, golfový lakeť, ochorenia Achillove šľachy, skokanské koleno

Čiastočné ruptúry svalov, svalových vlákien

Liečba PRP plazma nenahrádza správne indikovanú operačnú liečbu pohybového aparátu! Pred indikovaním a aplikovaním liečby je nevyhnutné poradiť sa s lekárom ohľadom charakteru, progresie a prognózy ochorenia, ohľadom možností konzervatívnej a operačnej liečby. Konečné rozhodnutie ohľadom aplikácie liečby je vždy na pacientovi. Pacient podpisuje informovaný súhlas. PRP nie je hradený zdravotnou poisťovňou.

Postup liečby

Pacienta pred aplikovaním liečby dôkladne vyšetríme, zhodnotíme zobrazovacie nálezy, postihnutý kĺb a lokalitu vyšetríme ultrasonograficky. Po vhodnej indikácií k PRP a rozhodnutí pacienta odoberieme krv do pripraveného setu. Následnou úpravou krvi pacienta dochádza ku koncentrácií a aktivácií rastových faktorov. Rastové faktory (PDGF AB a BB, IGF, EGF, VEGF, TGF Beta 1 a Beta 2) aktivujú kaskádu protizápalových, regeneračných a reparačných procesov v patologicky zmenených tkanivách. Pri tejto metóde plazmu neskladujeme v chladničke ani v inkubátore tým odpadá riziko kontaminácie alebo zámeny vzorky. Deň pred liečbou je doporučený dostatočný príjem tekutín a minimalizovať príjem veľmi mastných jedál.

Odber venóznej krvi
   
Spracovanie
   
Aplikácia do postihnutého miesta pod ultrasonografickou navigáciou. Doporučuje sa aplikovať 4-6 injekcií.

Aplikácia

Krvnú plazmu aplikujeme za sterilných podmienok do chorobného ložiska formou echografickej ultrasonografickej intervencie. Tým dosahujeme presné intralezionálne podanie s maximálnou koncentráciou liečiva do cieľového tkaniva.

Mechanizmus účinku

Trombocyty (krvné doštičky) sa aktivujú v okamihu opustenia krvného toku, mimo cievy a uvoľňujú proliferatívne a morfogenické proteiny. Tieto rastové faktory sú zodpovedné za regeneračné a reparačné procesy vo viacerých tkanivách zahrňujúc kosti, šľachy, šľachy, chrupavky a kožu. Medzi ďalšie účinky patria: protizápalové pôsobenie, urýchlenie hojenia a zabránenie prechodu ochorenia do chronického štádia. Podobné mechanizmy sa uplatňujú aj fyziologicky napr. pri poškodení tkaniva s následným vytvorením hematómu, uvoľnením rastových a protizápalových faktorov a reparáciou tkaniva. Táto metóda bola vyvinutá na zahraničných pracoviskách. Viaceré štúdie definovali pozitívny účinok liečby.

 
     
neaktivonaný trombocyt   aktivovaný trombocyt

Rastové faktory

PDGF AB a BB: Trombocytárny doštičkový faktor. Reguluje syntézu proteinov a DNA v mieste postihnutia tkaniva, reguluje expresiu ďalších rastových faktorov.

TGF β1 a β 2: Transformujúci rastový faktor. Reguluje migráciu buniek, expresiu proteinov, fibronectinovú interakciu, ukončuje proliferáciu buniek, stimuluje produkciu kolagénu.

IGF: Inzulínu podobný rastovýh faktor. Podporuje proliferáciu a migráciu buniek, stimuluje produkciu matrixu.

EGF: epidermálny rastový faktor. Stimuluje proliferáciu a diferenciáciu epidermáných buniek, stimuluje angiogenézu.

VEGF: Vaskulárny endotelový rastový faktor.Podporuje angiogenézu.

bFGF: Fibroblastový rastový faktor. Podporuje migráciu buniek a angiogenézu.

Hlavné účinky rastových faktorov

Indukcia proliferácie a diferenciácie rôznych typov buniek ( t.z. kmeňové bunky, osteoblasty, epidermalne bunky)

Zvyšenie/modulácia produkcie kolagénu, proteoglykánov a tkanivových inhybitorov metaloproteinázy (TIMP – Tissue Inhibitor of Metalloproteinases)

Stimulácia angiogenézy

Stimulácia chemotaxie

Literatúra na ďalšie štúdium

Materiály spracované na základe verejne prístupných vedeckých dokumentov z nasledujúcich zdrojov.

www.orthoillustrated.com

www.arthrex.com

www.aspironix.com

http://www.arthritis-health.com/platelet-rich-plasma-prp-therapy-arthritis-references

http://www.aaos.org/news/aaosnow/sep10/clinical3.asp

http://preferredpainmanagement.com/portfolio/platelet-rich-plasma-prp-injection-treatment-for-hip-arthritis/

http://rheumatology.oxfordjournals.org/content/51/1/144.full

http://www.americanhipinstitute.org/arthritis/non-surgical-treatments/

http://www.americanhipinstitute.org/wp-content/uploads/2013/06/prp-viscosupplementation-osteoarthritis.pdf

http://omicsonline.org/hyaluronic-acid-and-platelet-rich-plasma-in-hip-osteoarthritis-2161-1076-3-e110.php?aid=21358 

Van Buul GM, Koevoet WLM, Kops N, et al. Platelet-rich plasma relea- sate inhibits inflammatory processes in osteoarthritic chondrocytes. Am J Sports Med. 2011;39:2362–2370.

Drengk A, Zapf A, Sturmer EK, et al. Influence of platelet-rich plasma on chondrogenic differentiation and proliferation of chondrocytes and mes- enchymal stem cells. Cells Tissues Organs. 2009;189:317–326.

Anitua E, Sanchez M, Nurden AT, et al. Platelet-released growth factors enhance the secretion of hyaluronic acid and induce hepatocyte growth factor production by synovial fibroblasts from arthritic patients. Rheuma- tology (Oxford). 2007;46:1769–1772.

Descalzi F, Ulivi V, Cancedda R, Piscitelli F, Luongo L, Guida F, Gatta L, Maione S, Di Marzo V. Platelet-rich plasma exerts antinociceptive activity by a peripheral endocannabinoid-related mechanism. Tissue Eng Part A. 2013 Oct;19(19-20):2120-9. doi: 10.1089/ten.TEA.2012.0557. Epub 2013 Jun 6. PubMed PMID: 23578218.

The International Cellular Medical Society. Guidelines for the Use of Platelet Rich Plasma. Adopted 2011. www.cellmedicinesociety.org. Accessed August 15, 2013.

ECRI Institute. AHRQ Healthcare Horizon Scanning System Potential High Impact Interventions: Priority Area 01: Arthritis and Nontraumatic Joint Disease. (Prepared by ECRI Institute under Contract No. HHSA290201000006C.) Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality. June 2013. effectivehealthcare.ahrq.gov.

Graziani F, Ivanovski S, Cei S, Ducci F, Tonetti M, Gabriele M. The in vitro effect of different PRP concentrations on osteoblasts and fibroblasts. Clin Oral Implants Res. 2006 Apr;17(2):212-9. PubMed PMID: 16584418.

Taralyn M. McCarrel, Tom Minas, Lisa A. Fortier; Optimization of Leukocyte Concentration in Platelet-Rich Plasma for the Treatment of Tendinopathy. The Journal of Bone & Joint Surgery. 2012 Oct;94(19):e143 1-8.

Dohan Ehrenfest DM, Bielecki T, Mishra A, Borzini P, Inchingolo F, Sammartino G, Rasmusson L, Evert PA. In search of a consensus terminology in the field of platelet concentrates for surgical use: platelet-rich plasma (PRP), platelet-rich fibrin (PRF), fibrin gel polymerization and leukocytes. Curr Pharm Biotechnol. 2012 Jun;13(7):1131-7. Review. PubMed PMID: 21740379.

Ferrari M, Zia S, Valbonesi M. A new technique for hemodilution, preparation of autologous platelet-rich plasma and intraoperative blood salvage in cardiac surgery. Int J Artif Organs. 1987;10:47–50.

Marx R, Garg A. Dental and craniofacial applications of platelet- rich plasma. Carol Stream: Quintessence Publishing Co, Inc.; 2005.

Kajikawa Y, Morihara T, Sakamoto H, Matsuda K, Oshima Y, Yoshida A, Nagae M, Arai Y, Kawata M, Kubo T. Platelet-rich plasma enhances the initial mobilization of circulation-derived cells for tendon healing. J Cell Physiol. 2008 Jun;215(3):837-45. doi: 10.1002/jcp.21368. PubMed PMID: 18181148.

Sánchez M, Anitua E, Azofra J, Andía I, Padilla S, Mujika I. Comparison of surgically repaired Achilles tendon tears using platelet-rich fibrin matrices. Am J Sports Med. 2007 Feb;35(2):245-51.

Mishra A, Pavelko T. Treatment of chronic elbow tendinosis with buffered platelet-rich plasma. Am J Sports Med. 2006 Nov;34(11):1774-8. Epub 2006 May 30. PubMed PMID: 16735582.

Mishra AK, Skrepnik NV, Edwards SG, Jones GL, Sampson S, Vermillion DA, Ramsey ML, Karli DC, Rettig AC. Platelet-Rich Plasma Significantly Improves Clinical Outcomes in Patients With Chronic Tennis Elbow: A Double-Blind, Prospective, Multicenter, Controlled Trial of 230 Patients. Am J Sports Med. 2013 Jul 3. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 23825183.

Smyth NA, Murawski CD, Fortier LA, Cole BJ, Kennedy JG. Platelet-rich plasma in the pathologic processes of cartilage: review of basic science evidence. Arthroscopy. 2013 Aug;29(8):1399-409. doi: 10.1016/j.arthro.2013.03.004. Epub 2013 May 11. PubMed PMID: 23669235.

Kon E, Filardo G, Matteo BD, Marcacci M. PRP For the Treatment of Cartilage Pathology. Open Orthop J. 2013 May 3;7:120-8. doi: 10.2174/1874325001307010120. Print 2013. PubMed PMID: 23730375; PubMed Central PMCID: PMC3664439.

Lee KS, Wilson JJ, Rabago DP, Baer GS, Jacobson JA, Borrero CG. Musculoskeletal applications of platelet-rich plasma: fad or future? AJR Am J Roentgenol. 2011 Mar;196(3):628-36. doi: 10.2214/AJR.10.5975. Review. PubMed PMID: 21343507.

Center for Disease Control. Spotlight Osteoarthritis: Lifetime Risk of Symptomatic Knee Osteoarthritis. Updated October 20, 2010. www.cdc.gov. Accessed October 22, 2013.

Patel S, Dhillon MS, Aggarwal S, Marwaha N, Jain A. Treatment with platelet-rich plasma is more effective than placebo for knee osteoarthritis: a prospective, double-blind, randomized trial. Am J Sports Med. 2013 Feb;41(2):356-64. doi: 10.1177/0363546512471299. Epub 2013 Jan 8. PubMed PMID: 23299850.

Halpern B, Chaudhury S, Rodeo SA, Hayter C, Bogner E, Potter HG, Nguyen J. Clinical and MRI outcomes after platelet-rich plasma treatment for knee osteoarthritis. Clin J Sport Med. 2013 May;23(3):238-9. doi: 10.1097/JSM.0b013e31827c3846. PubMed PMID: 23238250.

Eckstein F, Cicuttini F, Raynauld JP, et al. Magnetic resonance imaging (MRI) of articular cartilage in knee osteoarthritis (OA): morphological assessment. Osteoarthr Cartilage. 2006;14:46–75.

Raynauld JP, Martel-Pelletier J, Berthiaume MJ, et al. Long term eval- uation of disease progression through the quantitative magnetic reso- nance imaging of symptomatic knee osteoarthritis patients: correlation with clinical symptoms and radiographic changes. Arthitis Res Ther. 2006;8:21.

Lee KS, Wilson JJ, Rabago DP, Baer GS, Jacobson JA, Borrero CG. Musculoskeletal applications of platelet-rich plasma: fad or future? AJR Am J Roentgenol. 2011 Mar;196(3):628-36. doi: 10.2214/AJR.10.5975. Review. PubMed PMID: 21343507.

Kolata G. As Sports Medicine Surges, Hope and Hype Outpace Proven Treatments. The New York Times. Sept 4 2011. www.nytimes.com. Accessed October 8, 2013.

Dragoo JL, Danial CM, Braun HJ, Pouliot MA, Kim HJ. The chondrotoxicity of single-dose corticosteroids. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2012 Sep;20(9):1809-14. doi: 10.1007/s00167-011-1820-6. Epub 2011 Dec 21. PubMed PMID: 22186921.

Piper SL, Kramer JD, Kim HT, Feeley BT. Effects of local anesthetics on articular cartilage. Am J Sports Med. 2011 Oct;39(10):2245-53. doi: 10.1177/0363546511402780. Epub 2011 Apr 22. Review. PubMed PMID: 21515808.

Kirkley A, Birmingham TB, Litchfield RB, Giffin JR, Willits KR, Wong CJ, Feagan BG, Donner A, Griffin SH, D'Ascanio LM, Pope JE, Fowler PJ. A randomized trial of arthroscopic surgery for osteoarthritis of the knee. N Engl J Med. 2008 Sep 11;359(11):1097-107. doi: 10.1056/NEJMoa0708333. Erratum in: N Engl J Med. 2009 Nov 12;361(20):2004. PubMed PMID: 18784099.

Moseley JB, O'Malley K, Petersen NJ, Menke TJ, Brody BA, Kuykendall DH, Hollingsworth JC, Ashton CM, Wray NP. A controlled trial of arthroscopic surgery for osteoarthritis of the knee. N Engl J Med. 2002 Jul 11;347(2):81-8. PubMed PMID: 12110735.

Platelet Rich Plasma (PRP) Therapy Reimbursement Overview. www.rsmedical.com. Copyright © 2012 RS Medical.

Biologic Orthopedic Society. 2013. LinkedIn. Discussion Page: What should the total reimbursement be to a provider for platelet rich plasma (PRP) procedure including any cost of goods and services and the office visit? Retrieved September 24, 2013.

Jang SJ, Kim JD, Cha SS. Platelet-rich plasma (PRP) injections as an effective treatment for early osteoarthritis. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2013 Jul;23(5):573-80. doi: 10.1007/s00590-012-1037-5. Epub 2012 Jul 7. PubMed PMID: 23412170.

Zhu Y, Yuan M, Meng HY, Wang AY, Guo QY, Wang Y, Peng J. Basic science and clinical application of platelet-rich plasma for cartilage defects and osteoarthritis: a review. Osteoarthritis Cartilage. 2013 Aug 7. doi:pii: S1063-4584(13)00903-5. 10.1016/j.joca.2013.07.017. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 23933379.

Santo F. Martinez, M.D. Practical Guidelines for Using PRP in the Orthopaedic Office. American Academy of Orthopaedic Surgeons. www.aaos.org. Published September 10, 2010. Accessed November 15, 2012.

Richter W., Alternativen und Visionen zur Verbesserung der Knorpelregeneration, Trauma Berufskrankh., 2002, 4, 100-103

Borzini P. and Mazzucco L., Tissue Regeneration and in Loco Administration of Platelet Derivates: Clinical Outcomes, Heterogeneous Products, and Heterogeneity of Effector Mechanisms; Transfusion, 2005, 45, 1759 -1767

Edwards et al., Transforming Growth Factor Beta Modulates the Expression of Collagenase and etalloproteinase Inhibitor, The EMBO Journal, 1987, 6, 7,1899-1904


Lynch et al., Role of Platelet-derived Growth Factor in Wound Healing: Synergistic Effects with other Growth Factors, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 1987, 84, 7696-7700

Weibrich et al., Growth Factor Levels in PRP and Correlations with Donor age, sex, and Platelet Count, Journal of Cran-Max. Surgery, 2002, 30, 97-102 Aspenberg, Int Orthop2007; 31(6): 783-9 Molloy et al, Sports Med2003; 33(5): 381-94

 

ŠPECIALIZOVANÁ ORTOPEDICKÁ AMBULANCIA

Vajnorská 40, 83104 Bratislava

(poliklinika Vajnorská)

+421 2 44451102, +421 905658112

vojtassakj@gmail.com

qr ort1