Poškodenie chrupavky - chondromalácia, chondropatia, osteochondrálna fraktúra

Definícia
Chondromalácia je zmäknutie, rozvláknenie alebo defekt artikulárnej hyalinnej chrupky. Osteochondrálna fraktúra je vylomenie chrupavky so subchondrálnou kosťou.
Etiológia a patogenéza

Poškodenie chrupaviek sa manifestuje ako syndróm pri preťažení, opakovanej záťaži alebo úraze najčastejšie pri športe. Chrupavka má neúplné regeneračné a reparačné schopnosti. Rozštiepenie a poškodenie artikulárnej chrupky môže koexistovať s poškodením pod ňou ležiacej subchondrálnej kosti. Jedným z etiopatogenetických činiteľov je chýbajúca inervácia chrupavky.

Klinický obraz

Diagnózu chondromalácie alebo chondropatie v športe používame často. Jeden z diskrétnych subjektívnych symptómov môže byť retropatelárna krepitácia, ktorú môžeme palpovať manuálne. Štartovacia bolesť, záťažové bolesti, tiež bolesti v pokoji s tvorbou výpotkov poukazujú na pokročilé štádium chondromalácie. Osteochondrálny defekt môže mať charakter voľného interaartikulárneho telesa s klinickým prejavom blokovania pohybu v kĺbe. Rozvinuté štádium poškodenia chrupavky s klinický prejavom artrózy je charakterizované bolesťou, opuchom, obmedzením hybnosti, kontraktúrami, svalovou hypotrofiou, úponovými bolesťami, poruchou osi končatiny a zmenou pohybového stereotypu.

Liečba

Konzervatívnou liečbou môžeme ovplyvňovať zmenu záťaže, statiky a biomechaniky. Ostraňujeme bolesť a zlepšujeme metabolizmus chrupavky. Apikujeme intraartikulárnu viskosuplementácie a biologickú liečbu PRP. Z operačnej liečby indikujeme artroskopiu, kde vykovávame lováž, shaving, abrazívnu chondroplastiku, Priedi foráž, mikrofraktúry, chondroplastiku typu spongializácia a mozaikoplastiku. Voľné telesá je nutné extirpovať. Korečná osteotomia je metódou voľby.

 

Cartilage01-03

Schematické znázornenie chondromalácie kolenného kĺbu.

 

 

Zdroj:

Vojtaššák, J.: Ortopédia a traumatológia. 1. vyd. Bratislava: SAP, 2006, 577s.

 

Artroskopické nálezy chondromalácie chrupavky  - kolenný kĺb

 

 

Operačné ošetrenie chondrálnych a osteochondrálnych defektom s náhradou kostno-chrupavkového implantátu.

 

Artroskopické nálezy chondromalácie chrupavky - členkový kĺb

 

Urátová chondropátia s artritídou

Pri zvýšenej koncentrácií kyseliny močovej (dna) v krvi sa do kĺbov ukladajú depozity kryštálov natriummonourátu. Následne je imunitou aktivovaná zápalová reakcia s poškodzovaním chrupavky a rozvojom zápalu celého kĺbu. Okrem konzervatívnej liečby základného ochorenia pripadá do úvahy operačné ošetreniu kĺbu.

Artroskopické nálezy členkového kĺbu - urátová chondropátia s artritídou

Artroskopický nález členkového kĺbu – urátová chondropátia s artritídou. Video.

Artroskopický nález členkového kĺbu – urátová chondropátia s artritídou. Video.

 

 

 

 

ŠPECIALIZOVANÁ ORTOPEDICKÁ AMBULANCIA

Vajnorská 40, 83104 Bratislava

(poliklinika Vajnorská)

+421 2 44451102, +421 905658112

vojtassakj@gmail.com

qr ort1