Ultrasonografia iných lokalít:hrudník,panva...- kazuistiky

 claviculae fx A02 rebro fx A01 spina iai abrup A02 duchen A02

 

Zlomenina kľúčnej kosti (fractura claviculae, clavicle fracture)

Zlomenina rebra (fractura costae, rib fracture)

Kostný defekt na panvy po odbere kostného tkaniva

Abrupcia spina iliaca anterior superior a inferior (abruptio spina iliaca anterior superior et inferior, anterior superior inferior iliac spine avulsion)

Duchennova muskulárna dystrofie (Morbus Duchenne, Duchenne muscular dystrophy)

 

 

Zlomenina kľúčnej kosti (fractura claviculae, clavicle fracture)

 

Zlomenina rebra (fractura costae, rib fracture)

 

Kostný defekt na panvy po odbere kostného tkaniva

 

Abrupcia spina iliaca anterior superior a inferior (abruptio spina iliaca anterior superior et inferior, anterior superior inferior iliac spine avulsion)

 

 

Duchennova muskulárna dystrofie (Morbus Duchenne, Duchenne muscular dystrophy)