trauma02.jpg

Ultrasonografia iných lokalít:hrudník,panva...- kazuistiky

claviculae fx A02 rebro fx A01 spina iai abrup A02 duchen A02

 

Zlomenina kľúčnej kosti (fractura claviculae, clavicle fracture)

Zlomenina rebra (fractura costae, rib fracture)

Sternoklavikulárna subluxácia(sternoclavicular subluxation)

Kostný defekt na panvy po odbere kostného tkaniva

Abrupcia spina iliaca anterior superior a inferior (abruptio spina iliaca anterior superior et inferior, anterior superior inferior iliac spine avulsion)

Duchennova muskulárna dystrofie (Morbus Duchenne, Duchenne muscular dystrophy)

 

 

Zlomenina kľúčnej kosti (fractura claviculae, clavicle fracture)

 

Zlomenina rebra (fractura costae, rib fracture)

 

Sternoklavikulárna subluxácia (sternoclavicular subluxation)

 

Ultrasonografický obraz instability sternoklavikulárneho kĺbu, dynamické vyšetrenie. Video.

 

Kostný defekt na panvy po odbere kostného tkaniva

 

Abrupcia spina iliaca anterior superior a inferior (abruptio spina iliaca anterior superior et inferior, anterior superior inferior iliac spine avulsion)

 

 

Duchennova muskulárna dystrofie (Morbus Duchenne, Duchenne muscular dystrophy)

 

ŠPECIALIZOVANÁ ORTOPEDICKÁ AMBULANCIA

Vajnorská 40, 83104 Bratislava

(poliklinika Vajnorská)

+421 2 44451102, +421 905658112

qr ort1