usgC01.jpg

Ultrasonografia bedrového kĺbu - kazuistiky


 

Bursitis ileopectinealis (ileopektinálna burza)

Bursitis trochanterica (trochanterická burza)

Paraartikulárne kalcifikáty berového kĺbu

Coxartrosis (koxartróza, artróza bedrového kĺbu), nekróza

Coxartrosis (koxartróza, artróza bedrového kĺbu) sekundárna, stav po DDH (Developmental Dysplasia of the Hip)

Fisúra (prasklina), zlomenina (fractura) diafýzy stehnovej kosti (femur)

Fraktúra hlavy stehnovej kosti

Ultrasonografická intervencia bedrového kĺbu

Predný prístup

Bočný prístup

Náplň bedrového kĺbu s punkciou

Lézia labra bedrového kĺbu

Morel Lavallée lézia

Mus articulare (voľné teleso) bedrového kĺbu

Jazvy po osteosyntetickom materiále

Morbus Perthes (morbus Calvé-Legg-Perthes, coxa plana)

Poškodenie adduktor stehna

Synovitída u detí

Echografia totálnej endoprotézy bedrového kĺbu

Totálna endoprotéza bedrového kĺbu (modulárna, polyetylénová choroba)

Monitoring hojenia, punkcia

Impingement syndóm koxy, femoroacetabular impingement (FAI), CAM, PINCER

 

Bursitis ileopectinealis (ileopektinálna burza)

 

Bursitis trochanterica (trochanterická burza)

 

 

Ultrasonografický obraz trochanterickej burzy, dynamické vyšetrenie. Video.

 

Paraartikulárne kalcifikáty berového kĺbu

 

Coxartrosis (koxartróza, artróza bedrového kĺbu), nekróza

 

Coxartrosis (koxartróza, artróza bedrového kĺbu) sekundárna, stav po DDH (Developmental Dysplasia of the Hip)

 

Fisúra (prasklina), zlomenina (fractura) diafýzy stehnovej kosti (femur)

 

Fraktúra hlavy stehnovej kosti

 

Ultrasonografická intervencia bedrového kĺbu

Predný prístup

 

Priebeh intraartikulárnej aplikácie liečiva do bedrového kĺbu formou sonografickej intervencie. Dobre viditeľná ihla a distenzia púzdra pri plnení kĺbu. Sagitálna rovina. Video

 

Bočný prístup

 

Náplň bedrového kĺbu s punkciou

 

 

Priebeh punkcie bedrového kĺbu formou sonografickej intervencie. Dobre viditeľná ihla. Sagitálna rovina. Video.

 

Lézia labra bedrového kĺbu

 

Morel Lavallée lézia

 

Ultrasonografický obraz Morel Lavallée lézie. Frontálna rovina. Dynamické vyšetrenie. Video.

 

Mus articulare (voľné teleso) bedrového kĺbu

 

Jazvy po osteosyntetickom materiále

 

Morbus Perthes (morbus Calvé-Legg-Perthes, coxa plana)

 

Poškodenie adduktor stehna

 

Synovitída u detí

 

Echografia totálnej endoprotézy bedrového kĺbu

Totálna endoprotéza bedrového kĺbu (modulárna, polyetylénová choroba)

 

Monitoring hojenia, punkcia

 

 

Punkcia náplne, hematómu v pooperačnom období v okolí totálnej endoprotézy formou sonografickej intervencie. Sagitálna rovina. Video

 

Impingement syndóm koxy, femoroacetabular impingement (FAI), CAM, PINCER

 

ŠPECIALIZOVANÁ ORTOPEDICKÁ AMBULANCIA

Vajnorská 40, 83104 Bratislava

(poliklinika Vajnorská)

+421 2 44451102, +421 905658112

qr ort1