Ortopédia je špecializačný medicínsky odbor ktorý sa zaoberá vývojom, formovaním a ochoreniami, vrodenými a získanými deformitami, funkčnými ochoreniami, poraneniami podporného a pohybového aparátu, všetkých vekových kategórii, ich diagnostikou, liečbou a prevenciou, rehabilitáciou, posudzovaním a vedeckým výskumom. Okrem možností konzervatívnej liečby, najmä medikamentóznej a rehabilitačnej využívame aj operačné liečebné postupy, ktoré sú v odbore ortopédia dominantné. Realizujeme nadštandardné interaktívne diagnostické a terapeutické postupy, etiopatogenetické analýzy a metódy regeneratívnej ortopédie. Zvláštnosťou našej ambulancie sú metódy regeneratívnej medicíny ktoré čerpajú teoretické poznatky zo starej čínskej medicíny v spojení so súčasnou "západnou" medicínou. 

Operačná liečba ktorú vykonáva prof. MUDr. Jozef Vojtaššák,CSc. je v súkromnej špecializovanej ortopedickej nemocnici Clinica orthopedica, Nevädzová 6 (budova RETRO) Bratislava. Operácie sú hradené zdravotnými poisťovňami +  pacient platí za nadštandardne služby podľa cenníka Clinica orthopedica.  Vykonávame všetky typy operácii, najčastejšie operácie sú implantácie umelých kĺbov (bedrový, kolenný, členkový, ramenný, lakťový, zápästie, drobné kĺby ruky), artroskopie (koleno, rameno, členok, lakeť), športové úrazy, plastiky väzov,  transplantácie chrupaviek, operácie chodidiel, zlomeniny. Operácie sú vykonávané najmodernejším a najšetrnejším spôsobom s využitím najlepšej operačnej techniky a za použitia najkvalitnejších implantátov ktoré  súčasná veda a technika ponúka. Pacient po menšom operačnom výkone môže ísť domov bezprostredne. Po veľkých operáciach ako je implantácia umelého kĺbu, ktoré sú vykonané moderne, je schopný ísť sám o barliach  domov na tretí pooperačný deň.
Pacient sa môže o ortopedickú operáciu uchádzať v ktorejkoľvek ortopedickej nemocnici.

 

E-ortopédia - diagnostická, liečebná, preventívna, vedecká, výskumná, pedagogická, publikačná   aktivita v oblasti vedy o pohybovom aparáte. Spolupráca s podobnými inštituciami doma a v zahraničí.

Časť praktická:
Riešenie zložitých ortopedických ochorení formou využitia štandardných a nadštandardných diagnostických a liečebných postupov. Zvlášť komplikované a závažné stavy pohybového aparátu sú riešené za pomoci najnovších diagnostických postupov a moderných prístrojov s možnosťou konzultácie v zahraničí. Na základe podrobnej a precíznej diagnostiky vytvorenie individuálneho liečebného plánu. Táto forma je zvlášť vhodná pre komplikované stavy indikovanú pre náročné operačné výkony.

Časť teoretická:
Riešenie aktuálnych vedeckých projektov domácich a medzinárodných, vykonávanie školení, kurzov, vzdelávaní, prednášková a publikačná činnosť, konziliárna a superkonziliarna činnosť, expertízna a znalecká a posudková činnosť.

 

 

Neurálna terapia - NT je injekčná technika známa účinkom zmenšenia bolesti, zníženia zápalu, zlepšením hybnosti,    návratom normálnych funkcii regulačných nervových systémov na rôznych fyziologických úrovniach ktoré nie je možné zvládnuť inými metódami. Je indikovaná hlavne pri bolestivých funkčných poruchách chrbtice a končatín.

Homeosiniatria - HS je spojenie filozofie liečby homeopatiou a akupunkútury. 

 

Trigger point procedúra – TPP je diagnostická a liečebná injekčná procedúra ktorú používame na liečbu bolestivých svalových arei  v ktorých sú prítomné trigger pointy, alebo patologicko bolestivé uzly v svalstve  ktoré sa formujú keď sa svaly nerelaxujú. Trigger pointy môžu iritovať nervy okolo nich a spôsobiť referred pain- vyžarujúcu bolesť alebo  bolesť v inej časti tela. Tieto patologické body je nutné presne lokalizovať.

 

Algická stimulačná reflexná procedúra – ASRP je aplikácia intrakutanných vpichov ktoré svojim algickým podnetom rušia patologický reflexný proces na základe Melzachovej a Walovej teórie bolesti.

 

Proliferačná terapia – PT je injekčná liečebná metóda, ktorá irituje a stimuluje lokálne telo k tvorme pevnejšieho podporného väzivového  tkaniva.

 

Neuro – viskosuplementácia – NVS je liečebná procedúra ovplyvňujúca klzanie a regeneráciu klbu v kombinácii s neurofyziologickým pôsobením.

 

Chiropraxia – CHI je diagnostika a terapia funkčných porúch americkou chiropraktickou školou. Odstránením funkčnej poruchy dochádza k návratu normalnej funkcie pohybového aparátu.

 

Osteopathia – OSPHje diagnostika a terapia poruch muskuloskeletarneho systemu školou ktorá má základy v starovekom Egypte, Číne a Indii, zdokonalená v Amerike. Využíva telesný a duševný potenciál samotného jedinca. Procedúrou sa stimulujú vlastné regeneračné schopnosti jedinca.

 

Etiopatogenetická funkčná terapeutická procedúra - EPFTP je komplexná diagnostika a liečba s pôsobením na aktuálnu patogenetickú noxu v procese terapeutického plánu. Ideou tejto filozofie je efektne zbavenie bolesti a prinavrátenie funkcie bez alebo s minimálnym použitím liekov.

 

Profesorská konzultácia - PFzávažného zdravotného stavu na žiadosť pacienta v určený      termín: analýza etiopatogenézy, klinického obrazu,  diagnózy a diferenciálnej diagnózy, konzervatívnej a operačnej liečby, prevencia, posudková činnosť, expertízna činnosť. Je možné využitie audiovizuálnej techniky.

 

Intervenčná ultrasonografická artrocentéza - IUSA  s navigáciou ultrasonografie presné zavádzanie ihly do klbu .

Intervenčná ultrasonografická intralezionálna procedúra - IUSLP s navigáciou ultrasonografie presné zavádzanie ihly do miesta lézie .

Intervenčná ultrasonografická tenotomia a needling- špeciálna ihlová technika liečby ochorení šliach a svalových úponov.

Intervenčná ultrasonografická biopsia- USG navigovaný odber z patologického ložiska na cytologické , histologické a mikrobiologické vyšetrenie.

3D ultrasonografická anlalýza  - priestorová rekonštrukcia ultrasonografického obrazu.

Ultrasonografický monitoring liečby  - ultrasonografické sledovanie dynamiky ochorenia a priebehu liečby.