Hallux valgus - vbočený veľký palec

 

 

Hallux valgus - vbočený veľký palec

 

Definícia

 Laterálne vybočenie palca  (subluxácia) v základnom kĺbe pri varóznom postavení 1. metatarzu (abdukčná kontraktúra).
 

Etiológia a patogenéza

Hallux valgus vzniká väčšinou  sekundárne pri priečne plochej nohe. Úzke módne topánky vedú k silnému zúženiu chodidla s následným deformovaním chodidla. Pri zriedkavom hallux valgus detí je zvyčajne genetická dispozícia. Na rozvoji halux valgus sa podieľa aj ťah svalstva, ktoré deformitu zhoršujú. Výsledkom je subluxačné postavenie palca, stuhnutie kĺbu, tvorba exostózy (výrastku). Vychýlenie palca môže byť také výrazné, že môže prekrývať druhý prst.
 

Klinický obraz

Palec je vo valgóznom postavení, metatarz I. je vo varóznom postavení, rozšírená je predná časť chodidla. Poklesnutá je priečna klenba chodidla. Na RTG snímke meriame viacero uhlov na posúdenie ďalšej prognózy a liečby. Pri rozvoji artrózy pozorujeme obmedzenie hybnosti, opuch, bolestivosť „haluxu“, vznik burzitídy, zmeny na koži.
 

Liečba

Konzervatívna liečba pozostáva z liečby etiológie priečne plochej nohy. Hallux valgus môžeme liečiť nočnými redresívnymi dlahami, ortopedickými vložkami aby sme zabránili ďalšej progresii valgozity. Rozhodujúca pre operačnú liečbu je diferenciálna  diagnostika,  vek pacienta, rozsah degeneratívnych zmien nma kĺboch. Z operačných možností mame operácie na mäkkých častí, osteotomie (preťatie kostí a uloženie do správneho postavenie), resekčné artroplastiky (výkony na kĺboch), artrodézy (znehybnenie kĺbu) a aloplastiky. K najčastejšie vykonávaným operačným technikám patria postupy podľa   Brandes – Keller, Austin, Scarf osteotomie, McBridea a iné.

 

Článok palca (hnedým) je vo valgóznom postavení. Prvý metatarz (zeleným) je vo varóznom postavení
Operácia - osteotómia sec Austin - tvar V „chevron“.