usgC01.jpg

Ultrasonografia členka a chodidla - kazuistiky

 

 

Achillová šľacha - Bursitis retrocalcanearis, Haglund triad syndrom

Haglundová exostóza, exostosis Haglund

Tendinopatia Achillovej šľachy, intervencia (tendinosis Achillis, Achilles tendinosis)

Inzerčná kalcifikujúca tendinopatia Achillovej šľachy (Tendinosis calcarea Achillis, Achilles insertional calcific tendinosis)

Apofýza pätovej kosti, morbus Haglund Severe

Roztrhnutie Achillovej šľachy (ruptura Achillis, Achilles tendon rupture)

Lézia ligamenta talofibulare anterius

Stabilizácia členkového kĺbu

Dna (arthritis urica, lámka, podagra, gout)

Artróza členkového kĺbu, impingement syndrom (artrosis talocruralis)

Členkový kĺb – náplň kĺbu, intervencia

Tenosynovitis flexor hallucis longus (flexor hallicus longus tenosynovitis, „dancers tendonitis“)

Tenosynovitis musculi peronei (peroneal tenosynovitis)

Tenosynovitis musculi tibialis anterior (tibialis anterior tenosynovitis, tibialis anterior syndrom)

Tenosynovitis musculi tibialis posterior (tibialis posterior tenosynovitis, tibialis posterior syndrom)

Plantárna aponeuróza – blok nervus tibialis pred intervenciou

Plantárna aponeuróza – needling intervencia (Aponeurositis plantaris)

Plantárna aponeuróza – ruptúra

Plantárna fibromatóza (Morbus Ledderhose, Plantar fascial fibromatosis, plantar fibromatosis)

Morbus Silfverskjöld

Chopartov kĺb – náplň

Hallux valgus – stav po operácií

Hallux rigidus (stuhnutý palec na nohe)

Synovitída metatarzofalangeálneho kĺbu, intervencia (synovitis metatarsofalangealis, metatarsophalangeal synovitis)

Stresová fraktúra metatarzu (fractura metatarsi – stress fractura,metatarsal stress fracture)

Fraktúra metatarzu (fractura metatarsi, metatarsal fracture)

Epifyzeolýza 5. metatarzu (epiphyseolysis metatarsus quintus)

Reumatoidná artritída na členkovom kĺbe a chodidle

Ganglion

 

 

Achillová šľacha - Bursitis retrocalcanearis, Haglund triad syndrom

 

 

Ultrasonografický obraz retrokalkaneálnej burzitídy (Haglund triad syndrom). S pozitívnym Power Flow. Video.

 

Ultrasonografický obraz retrokalkaneálnej burzitídy (Haglund triad syndrom). S pozitívnym eFLOW. Video.

 

 

Ultrasonografický obraz retrokalkaneálnej burzitídy (Haglund triad syndrom). S pozitívnym Colour Flow. Video.

 

Haglundová exostóza (exostosis Haglund)

 

  Tendinopatia Achillovej šľachy, intervencia (tendinosis Achillis, Achilles tendinosis)

 

Inzerčná kalcifikujúca tendinopatia Achillovej šľachy (Tendinosis calcarea Achillis, Achilles insertional calcific tendinosis)

 

Ultrasonografický obraz inzerčnej kalcifikujúcej tendinopatie Achillovej šľachy. Sagitálna rovina. S pozitívnym Power Flow. Video.

 

Ultrasonografický obraz inzerčnej kalcifikujúcej tendinopatie Achillovej šľachy. Transverzálna rovina. S pozitívnym Power Flow. Video.

 

Roztrhnutie Achillovej šľachy (ruptura Achillis, Achilles tendon rupture)

 

Ultrasonografický obraz roztrhnutej Achillovej šľachy. Sagitálna rovina. Dynamické vyšetrenie. Video.

 

Apofýza pätovej kosti, morbus Haglund Severe

 

 Ultrasonografický obraz náplne členkového kĺbu – dorzálna strana. Sagitálna rovina. Dynamické vyšetrenie. Video.

 

Lézia ligamenta talofibulare anterius

 

 Stabilizácia členkového kĺbu

 

Ultrasonografický obraz plastiky stabilizácie členkového kĺbu časťou šľachy musculus peroneus brevis. Dynamické vyšetrenie stability. Video.

 

Dna (arthritis urica, lámka, podagra, gout)

 

Ultrasonografický obraz tofu na dorze chodidla. Dynamické vyšetrenie. Video.

 

Artróza členkového kĺbu, impingement syndrom (artrosis talocruralis)

 

 

Ultrasonografický obraz artrózy, impingement syndrómu členkového kĺbu. Dynamické vyšetrenie. Video.

 

Ultrasonografický obraz artrózy, impingement syndrómu členkového kĺbu. Dynamické vyšetrenie. Video.

 

Členkový kĺb – náplň kĺbu, intervencia

 

Ultrasonografický obraz náplne členkového kĺbu. Punkcia kĺbu formou sonografickej intervencie. Video.

 

Ultrasonografický obraz náplne členkového kĺbu so synovitídou. Dynamické vyšetrenie. Video.

 

Ultrasonografický obraz náplne členkového kĺbu so synovitídou. Dynamické vyšetrenie. Video.

 

Tenosynovitis flexor hallucis longus (flexor hallicus longus tenosynovitis, „dancers tendonitis“)

 

 

 

Ultrasonografický obraz tenosynovitis flexor hallucis longus. Punkcia formou intervencie. Video.

 

Tenosynovitis musculi peronei (peroneal tenosynovitis)

 

Ultrasonografický obraz tenosynovitídy peroneálnych šliach. Dynamické vyšetrenie. Video.

 

Ultrasonografický obraz tenosynovitídy peroneálnych šliach. Dynamické vyšetrenie. Video.

 

Tenosynovitis musculi tibialis anterior (tibialis anterior tenosynovitis, tibialis anterior syndrom)

 

Ultrasonografický obraz tenosynovitídy musculus tibialis anterior. Dynamické vyšetrenie. Video.

 

Ultrasonografický obraz tenosynovitídy musculus tibialis anterior. Dynamické vyšetrenie. Video.

 

Tenosynovitis musculi tibialis posterior (tibialis posterior tenosynovitis, tibialis posterior syndrom)

 

Ultrasonografický obraz tenosynovitídy musculus tibialis posterior. Zavedenie ihly za účelom aspirácie formou intervencie. Video.

 

Ultrasonografický obraz tenosynovitídy musculus tibialis posterior. Zavedenie ihly za účelom podanie liečiva formou intervencie. Video.

 

 Plantárna aponeuróza – blok nervus tibialis pred intervenciou

 

 

Plantárna aponeuróza – needling intervencia (Aponeurositis plantaris)

 

Ultrasonografický obraz intervencie, needling plantárnej aponeurózy pre aponeurositis plantaris. Dobre viditeľná ihla. Video.

 

Ultrasonografický obraz intervencie, needling plantárnej aponeurózy pre aponeurositis plantaris. Dobre viditeľná ihla. Video.

 

Plantárna aponeuróza – ruptúra

 

 

Plantárna fibromatóza (Morbus Ledderhose, Plantar fascial fibromatosis, plantar fibromatosis)

Ultrasonografický obraz plantárnej fibromatózy chodidla. Dynamický vyšetrenie. Video.

 

 

Morbus Silfverskjöld

 

 

Chopartov kĺb – náplň

 

 

Hallux valgus – stav po operácií

 

Hallux rigidus (stuhnutý palec na nohe)

 

Synovitída metatarzofalangeálneho kĺbu, intervencia (synovitis metatarsofalangealis, metatarsophalangeal synovitis)

 

Ultrasonografický obraz synovitídy metatarzofalangeálneho kĺbu. S pozitívnym eFLOW. Video.

Ultrasonografický obraz synovitídy metatarzofalangeálneho kĺbu. Zavedenie ihly (aspirácia tekutiny, aplikácia liečiva) do kĺbu formou sonografickej intervencie. Dobre viditeľná ihla. Priebeh intervencie. Video.

Ultrasonografický obraz synovitídy metatarzofalangeálneho kĺbu. Zavedenie ihly (aspirácia tekutiny, aplikácia liečiva) do kĺbu formou sonografickej intervencie. Dobre viditeľná ihla. Priebeh intervencie. Video.

 

Stresová fraktúra metatarzu (fractura metatarsi – stress fractura,metatarsal stress fracture)

 

Fraktúra metatarzu (fractura metatarsi, metatarsal fracture)

 

 Epifyzeolýza 5. metatarzu (epiphyseolysis metatarsus quintus)

 

 Reumatoidná artritída na členkovom kĺbe a chodidle

 

Ultrasonografický obraz synovitídy členkového kĺbu pri reumatoidnej artritíde – recessus anterior. Dynamické vyšetrenie. Video.

 

Ultrasonografický obraz synovitídy členkového kĺbu pri reumatoidnej artritíde – tenosynovitída fibulárnych šliach. Dynamické vyšetrenie. Video.

 

Ultrasonografický obraz reumatického uzlíka pod hlavičkou 5. metatarzu. Dynamické vyšetrenie. Video.

 

Ganglion


 

 

ŠPECIALIZOVANÁ ORTOPEDICKÁ AMBULANCIA

Vajnorská 40, 83104 Bratislava

(poliklinika Vajnorská)

+421 2 44451102, +421 905658112

qr ort1